THEUNIS VISAGIE

Financial Advisor

Ek het 45 jaar se besigheid-bankdienste en finansiële dienste ondervinding.  My passie is om mense te help om te beplan vir hulle drome en doelwitte, en as finansiële adviseur by Complete Financial & Business Solutions kan ek my passie uitleef en ‘n verskil maak in mense se lewens.

As jou Finansiële Adviseur is ek verantwoordelik vir die koördineering van die finansiële beplanningsproses. Dit is my verantwoordelikheid om te help met doelwitbeplanning en saam te werk aan ‘n implementeringsplan. Verder is dit my verantwoordelikheid om hierdie plan op ‘n gereelde basis te hersien en aan te pas waar nodig. Deel hiervan is om voordurend ingelig te bly oor nuwe ontwikkelings in die mark wat jou doelwitte kan beïnvloed en seker te maak dat ons jou plan te alle tye sal bywerk indien wetgewing verander.

Omdat finansiële beplanning kompleks is, is dit belangrik om gebruik te maak van professionele mense in die industrie. Om dit te kan doen het ek myself omring met ‘n span deskundiges wat my bystaan met die ontwerp en implementering van jou strategie om seker te maak ons bereik jou doelwitte. In eenvoudiger taal, my doel is om rykdom te beskerm en te skep.

Business Continuity | Investments | Retirement Planning

THEUNIS VISAGIE